Μενού

Προϊόντα SAAS

Τα προϊόντα μας, είναι εφαρμογές λογισμικού (software) που παρέχονται με μίσθωση ή απομακρυσμένα. Ο όρος «εφαρμογή ως υπηρεσία» (Software As A Service) είναι η μετεξέλιξη των κλασικών λύσεων εφαρμογών πληροφορικής.

Τα προϊόντα τύπου SAAS έχουν άπειρα πλεονεκτήματα, όπως:

  • Η επιχείρηση δε δεσμεύει μεγάλα ποσά για την αγορά και εγκατάσταση λογισμικού
  • Η επιχείρηση κάνει άμεση απόσβεση του εξόδου, αφού δεν καλείται να κάνει μεγάλη επένδυση και το έξοδο αποδίδει από το πρώτο μήνα.
  • Η επιχείρηση μπορεί να αλλάξει εφαρμογή χωρίς μεγάλο κόστος
  • Είναι άμεσα διαθέσιμα και λειτουργικά
  • Ο κώδικας της εφαρμογής δεν μπορεί να αντιγραφεί
  • Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια, αφού ο κώδικας είναι κρυφός
  • Το λογισμικό ενημερώνεται συνεχώς
  • Η πρόσβαση στις αναβαθμίσεις είναι άμεση

Το βασικότερο διαθέσιμο προϊόν μας, είναι η πλατφόρμα διαχείρισης επιχείρησης eshopservices, που είναι ένα υβριδικό σύστημα προϊόντος SAAS και κλασικής εφαρμογής. Η εφαρμογή αυτή κατασκευάζεται εδώ και 8-10 έτη. Παρέχεται ως υπηρεσία, αφού φιλοξενείται στους server μας, αλλά αποτελεί ξεχωριστή εγκατάσταση για κάθε εταιρεία με τις αντίστοιχες παραμετροποιήσεις.  Σύντομα, μικρότερα τμήματα της εφαρμογής θα διατίθενται αποκλειστικά ως SAAS για τυποποιημένες λύσεις μικρών επιχειρήσεων.

Ένα δεύτερο προϊόν μας, είναι η εφαρμογή διαχείρισης καταστημάτων ομορφιάς και ιδιαίτερα καταστημάτων με πολλά υποκαταστήματα. Διαθέτει λειτουργίες πλήρους διαχείρισης καταστημάτων, πολύ περισσότερο από ένα σύστημα on-line ραντεβού. Η εφαρμογή αυτή κατασκευάζεται εδώ και 13 χρόνια αφού μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται ως custom εφαρμογή σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις.