Μενού

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση είναι βασική για την επίτευξη γρήγορων και αποδοτικών στόχων. Οχι μόνο εκπαίδευση εφαρμογών για τη χρήση τους. Εκπαιδεύουμε εσάς ή το προσωπικό σας στη σωστή και αποδοτική χρήση των εργαλείων και της δομής της επιχείρησης, είτε τα έχουμε εγκαταστήσει εμείς, είτε όχι. Ορισμένες φορές, χρειάζεται να αλλάξει ο τρόπος σκέψης σε μία διαδικασία για να μπορεί να ολοκληρωθεί σωστά και γρήγορα με τη χρήση της τεχνολογίας.

Από την απλή καταχώρηση προϊόντων, μέχρι τη λειτουργία των διαφημίσεών σας, το προγραμματισμό των social media ή ιδιαίτερη εκπαίδευση εφαρμογών. Πως θα δημιουργήσετε εύκολα και γρήγορα video η ακόμη και πως θα στήσετε τα προϊόντα σας για φωτογράφηση.

Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει:

  • Προσωπική ή σε ομάδες ατόμων (πχ προσωπικό εταιρείας)
  • Με τηλεδιάσκεψη ή δια ζώσης
  • Στο χώρο της εταιρείας σας ή στα γραφεία της εταιρείας μας

Πόσο κοστίζει;

Η χρέωση συνήθως είναι ανά ώρα ή ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το κόστος εξαρτάται από το είδος της εκπαίδευσης και το συνολικό χρόνο.