Μενού

Υπηρεσίες & Τιμές

Οι υπηρεσίες υποστήριξης eshop και επιχειρήσεων, αποτελούνται από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και επαγγελμάτων, που δύσκολα τυποποιούνται καθώς, κάθε επιχείρηση έχει τις δικές της ανάγκες.  Παρότι το μοντέλο «one size fit all» δεν ταιριάζει στις επιχειρήσεις, αρκετές επιχειρήσεις έχουν παρεμφερείς ανάγκες.

Οι τιμές μεταβαλλόμενων υπηρεσιών, είναι επίσης δύσκολο να παρουσιαστούν σε ένα τιμοκατάλογο. Όμως, μεγέθη τιμών και τα ελάχιστα κόστη μπορούν να δώσουν ένα μέγεθος κατά προσέγγιση. Έτσι, στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε κατηγοριοποιημένες τις βασικές υπηρεσίες μαζί με ένα ενδεικτικό κόστος, που παρουσιάζεται όσο πιο απλά και κατανοητά γίνεται.

Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να επικοινωνήστε μαζί μας.

Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας, είναι: