Μενού

Σύνδεση Skroutz

Σύνδεση Skroutz

Ολοκληρωμένη σύνδεση skroutz, για συνεργάτες στο καλάθι του Skroutz. Μπορείτε πλέον να λαμβάνετε τις παραγγελίες αυτόματα, τη στιγμή που καταχωρούνται. Να εκτυπώνετε τα voucher αλλά και να βλέπετε που βρίσκεται η παραγγελία, ανά πάσα στιγμή. Χωρίς να αλλάζετε πλατφόρμες και οθόνες.

Δε θα χρειαστεί μπαίνετε ούτε να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας στην εφαρμογή διαχείρισης του Skroutz.

 • Αυτόματη αποδοχή παραγγελιών (με κριτήρια)
 • Χειροκίνητη αποδοχή παραγγελιών όταν απαιτείται
 • Επιτυγχάνετε 100% επιχειρηματική απόδοση
 • Αυτόματη εκτύπωση voucher
 • Αυτόματη εκτύπωση αποδείξεων και τιμολογίων
 • Αυτόματη καταχώρηση εταιρειών από τη παραγγελία
 • Παρακολούθηση της αποστολής από τις παραγγελίες σας
 • Δεν χρειάζεται να συνδεθείτε στη πλατφόρμα του skroutz
 • Δεν χρειάζεται να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας για τη πλατφόρμα του skroutz
 • Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας, το σύστημα ενημερώνεται αυτόματα και σας ειδοποιεί για να μη κάνετε αποστολή της παραγγελίας.
 • Αυτόματη ενημέρωση προϊόντων
 • Επιλογή προϊόντων που διατίθενται μέσω skroutz, αλλά και αποθέματος
 • Κοινό απόθεμα για όλα τα κανάλια διανομής. Εάν μπει παραγγελία μέσω skroutz, ενημερώνεται αυτόματα το απόθεμα και στο eshop ή στα υπόλοιπα marketplace.
 • Ολοκληρωμένη Σύνδεση Skroutz με API

Η πλατφόρμα συνδέεται επίσης με το marketplace του public, του emag και μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε marketplace!