Μενού

Σύνδεση με Public και Mirakl

σύνδεση public

Ολοκληρωμένη σύνδεση με public και τη πλατφόρμα marketplace της mirakl. Εάν είστε συνεργάτης του Public, θα μπορείτε να λαμβάνετε παραγγελίες και να τις διαχειρίζεστε μέσα από τη πλατφόρμα όπως όλες τις παραγγελίες σας. Να ενημερώνετε το απόθεμα, τα προϊόντα αλλά και να διαχειρίζεστε την επικοινωνία πελατών μέσω public.

Το public χρησιμοποιεί την εφαρμογή marketplace της Mirakl και η πλατφόρμα της eshop services, συνδέεται απευθείας με τα API της Mirakl.

Δε θα χρειαστεί μπαίνετε ούτε να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας στην εφαρμογή διαχείρισης της public!

σύνδεση με mirakl

 • Αυτόματη αποδοχή παραγγελιών (με κριτήρια)
 • Χειροκίνητη αποδοχή παραγγελιών όταν απαιτείται
 • Επιτυγχάνετε 100% επιχειρηματική απόδοση
 • Αυτόματη εκτύπωση voucher
 • Αυτόματη εκτύπωση αποδείξεων και τιμολογίων
 • Αυτόματη καταχώρηση πελατών από τη παραγγελία
 • Αυτόματη καταχώρηση εταιρειών από τη παραγγελία
 • Παρακολούθηση της αποστολής από τις παραγγελίες σας
 • Δεν χρειάζεται να συνδεθείτε στη πλατφόρμα του public
 • Δεν χρειάζεται να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας για τη πλατφόρμα του public
 • Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας, το σύστημα ενημερώνεται αυτόματα και σας ειδοποιεί για να μη κάνετε αποστολή της παραγγελίας.
 • Αυτόματη ενημέρωση προϊόντων, κατηγοριών και φίλτρων.
 • Επιλογή προϊόντων που διατίθενται μέσω public και αποθέματος
 • Ολοκληρωμένη σύνδεση public και mirakl
 • Κοινό απόθεμα για όλα τα κανάλια διανομής. Εάν μπει παραγγελία μέσω public, ενημερώνεται αυτόματα το απόθεμα και στο eshop ή στα υπόλοιπα marketplace.
 • Διαχείριση επικοινωνίας πελατών, με τη πλατφόρμα μηνυμάτων του public. Απαντήστε άμεσα σε κάθε ερώτημα που υποβάλει ο πελάτης μέσω του public χωρίς να συνδεθείτε ξανά στη πλατφόρμα του public!

Η πλατφόρμα συνδέεται επίσης με το καλάθι του skroutz, το marketplace της emag και μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε marketplace.