Μενού

Σύνδεση με Προμηθευτές και Μεταπωλητές

σύνδεση με προμηθευτές και μεταπωλητές

Αυτόματη σύνδεση με προμηθευτές και μεταπωλητές, μέσα από την εμπορική εφαρμογή σας. Έχετε προμηθευτές που σας δίνουν λίστες προϊόντων, αποθεμάτων, τιμών ή άλλες χρήσιμες πληροφορίες; Υπάρχουν προμηθευτές που σας δίνουν web services, API ή άλλες αυτοματοποιημένες δυνατότητες; Όλα αυτά, μπορούν να αυτοματοποιηθούν και να γίνεται αυτόματα η εισαγωγή τους.

Αντίστοιχα, εάν έχετε μεταπωλητές, μπορείτε να τους δώσετε τη δυνατότητα για ζωντανή εμφάνιση αποθέματος, τιμών αλλά και παροχή φωτογραφιών ή περιγραφών μέσω API ή XML. Η σύνδεση με προμηθευτές και μεταπωλητές, ποτέ δεν ήταν τόσο απλή.

Μπορείτε να ενημερώνετε τα eshop των πελατών σας ή ακόμη και να τους δώσετε δικό σας eshop για να πουλάνε τα προϊόντα σας!

Αυτοματοποιήστε όλες τις διαδικασίες που ξοδεύουν χρόνο στην επιχείρησή σας, με ένα πληροφοριακό σύστημα που είναι ευέλικτο, όσο και εσείς!

  • Εισαγωγή αποθέματος, τιμών ή προϊόντων από λίστες προμηθευτών
  • Ενημέρωση αποθέματος και τιμών από λίστες
  • Ζωντανή ενημέρωση αποθέματος και τιμών με API ή με Webhook
  • Ενημερώστε τους πελάτες σας για τη διαθεσιμότητα και τις τιμές των προϊόντων
  • Δημιουργήστε ηλεκτρονικά καταστήματα για τους πελάτες σας