Μενού

Παραγγελίες

καταχώρηση παραγγελίας

Καταχώρηση παραγγελίας μέσω τηλεφώνου ή από live chat, εύκολα και γρήγορα. Οι παραγγελίες από άλλα κανάλια (eshop, skroutz, public, κλπ) δεν χρειάζονται καταχώρηση, αφού μπαίνουν αυτόματα στο σύστημα παραγγελιών.

 • Ο πελάτης επιλέγεται αυτόματα εάν έχει ψωνίσει (πχ από το eshop)
 • Η επιχείρηση επιλέγεται αυτόματα, αν παίρνει τιμολόγιο.
 • Δυνατότητα επιλογής από πολλαπλές διευθύνσεις ή πολλαπλές εταιρείες.
 • Οι σημειώσεις παράδοσης για κάθε πελάτη, μπαίνουν στη παραγγελία και εκτυπώνονται στο voucher αυτόματα.
 • Όταν τα είδη είναι παρόμοια, γίνεται μαζική επιλογή.
 • Εμφανίζεται το πραγματικό διαθέσιμο απόθεμα, για αποφυγή λαθών
 • Τα πακέτα αναλύονται αυτόματα στα είδη τους
 • Ο πελάτης ενημερώνεται με SMS για τη παραγγελία και μπορεί να την δει αναλυτικά, για να μη γίνονται λάθη.
 • Εμφάνιση φωτογραφιών κατά τη καταχώρηση
 • Εμφάνιση προηγούμενων παραγγελιών του πελάτη με ανάλυση ειδών.
 • Η καταχώρηση παραγγελίας και η επιβεβαίωση, γίνεται όλη από μία οθόνη

 Ο πελάτης έχει πλήρη εικόνα και ενημέρωση για τη παραγγελία του, από τη στιγμή της καταχώρησης μέχρι και που θα τη παραλάβει στα χέρια του, μειώνοντας στο ελάχιστο την άρνηση παραλαβής.

Αναζήτηση Παραγγελιών

Ο πελάτης μπορεί να βρει τη παραγγελία του αυτόματα, καθώς ενημερώνεται με SMS. Αν όμως θέλετε να τη βρείτε, δεν χρειάζεται να ψάχνετε από που έκανε τη παραγγελία του.

Η αναζήτηση παραγγελιών γίνεται με αριθμό, κινητό, όνομα, επιχείρηση, ακόμη και με το voucher της courier.

Που βρίσκεται η παραγγελία; Πλήρης ενημέρωση, καθώς το σύστημα ενημερώνεται από τις courier αυτόματα και ξέρετε ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται η παραγγελία.