Μενού

Διαχείριση Πελατών

διαχείριση πελατών

Η διαχείριση πελατών γίνεται πλέον κεντρικά. Οι πελάτες μπορεί να προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Σας γνώρισαν σε μία έκθεση, ήρθαν από το κατάστημά σας, αγόρασαν από ένα eshop, σας βρήκαν από κάποιο marketplace. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης διαχειρίζεται κεντρικά και μέσα από τη διαχείριση πελατών, μπορείτε να δείτε όλες τις κινήσεις του, συγκεντρωμένα.

  • Συνολική κίνηση πελάτη, ανεξάρτητα από που αγόρασε
  • Αυτόματος έλεγχος στη παραγγελία, εάν υπήρξε άρνηση παραλαβής
  • Διαχωρισμός πελατών σε κατηγορίες
  • Διαχωρισμός Πελατών με «tags». Θέλετε να ξέρετε ποιος ψώνισε μέσω public; Ποιο πελάτη των επισκέφθηκε ο πωλητής; Ποιος σας βρήκε από μία έκθεση;
  • Μόνιμες σημειώσεις παράδοσης για κάθε πελάτη.
  • Συγχώνευση διπλών πελατών
  • Πολλαπλοί «πελάτες» ανά «εταιρεία»
  • Πολλαπλές «εταιρείες» ανά «πελάτη»
  • Αυτόματη ένδειξη για τιμολόγιο σε πελάτη που έχει εταιρεία, ακόμη και αν δεν το έχει επιλέξει.
  • Ενημέρωση πελατών με SMS και E-mail