Μενού

Ασφάλεια Δεδομένων

ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλεια δεδομένων, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις που συνδέονται στο Internet, είναι πλέον κρίσημης σημασίας. Αναγκαστικά οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συνδεδεμένο το πληροφοριακό τους σύστημα με το Internet και να επιτρέπουν αμφίδρομη επικοινωνία. Επιπλέον, όλα τα στοιχεία της επιχείρησης βρίσκονται σε ένα πληροφοριακό σύστημα, προσβάσιμο φυσικά από το προσωπικό της εταιρείας ή φυσικούς εισβολείς.

Δεδομένα Εκτός Επιχείρησης

Όλα τα δεδομένα της επιχείρησης βρίσκονται στο server που τη φιλοξενεί. Σε αυτόν δεν έχει κανένας πρόσβαση. Το προσωπικό δε μπορεί να «κλέψει» τα δεδομένα αφού δεν υπάρχει τίποτα αποθηκευμένο στον υπολογιστή εργασίας.

Backup Δεδομένων

Τα αντίγραφα των δεδομένων γίνονται αυτόματα και βρίσκονται σε ασφαλείς μονάδες χωρίς πρόσβαση από τρίτους. Ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, τα δεδομένα μπορούν να συγχρονίζουν σε αποθηκευτικούς χώρους όπως clouds. Μπορεί να γίνεται αυτόματη αποστολή τους σε FTP server εντός ή εκτός της επιχείρησης αλλά και σε google drive ή Microsoft Onedrive. Η επιλογή, ανήκει στην επιχείρηση!

Πρόσβαση μόνο από την Επιχείρηση

Παρότι κάθε χρήστης έχει συγκεκριμένο κωδικό πρόσβασης και δυνατότητες, υπάρχει η δυνατότητα περιορισμού πρόσβασης στην επιχείρηση. Έτσι μπορείτε να επιλέξετε ποιος χρήστης θα μπορεί να συνδεθεί από το σπίτι του ή από το κινητό του, ή αν θα έχουν πρόσβαση μόνο από τους υπολογιστές της επιχείρησης.

Με αυτό το τρόπο, αποκλείεται οποιαδήποτε πρόσβαση στη πλατφόρμα από τρίτους ακόμη και αν ήξεραν τους κωδικούς πρόσβασης.

Εισβολή από … Hackers;

Τα περισσότερα συστήματα, αποτελούνται από ανοιχτό κώδικα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους hackers να μελετήσουν τη δομή του και να βρουν τρωτά σημεία (vulnerabilities). Έτσι η ασφάλεια δεδομένων διακινδυνεύεται για χάρη του ανοιχτού κώδικα και της εύκολης λύσης. Η πλατφόρμα μας, δεν αποτελείται από ανοιχτό κώδικα, ούτε βασίζεται σε ανοιχτό κώδικα. Είναι δημιουργημένος από την αρχή, από εμάς καθιστώντας οποιαδήποτε επίθεση, σχεδόν απίθανη.

Αντι-Hacking Ενημέρωση

Προσπαθεί να συνδεθεί κάποιος μη εξουσιοδοτημένος χρήστης στη πλατφόρμα; Ενημερωθείτε άμεσα για τις ενέργειες, ποιο χρήστη προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αλλά και από που συνδέεται.

Περιορισμός Χρηστών

Φυσικά κάθε χρήστης έχει περιορισμένες δυνατότητες, ακόμη και συγκεκριμένες σελίδες πρόσβασης.  Κάποιοι χρήστες μπορούν να μπουν μόνο από συγκεκριμένους χώρους ή και από το κινητό τους.