Μενού

Γέφυρες Προγραμμάτων & Διασύνδεση Εφαρμογών

Γέφυρες προγραμμάτων που μέχρι σήμερα ήταν αδύνατο να επικοινωνήσουν, καθώς η πλατφόρμα της eshop services, λειτουργεί και ως ανεξάρτητη εφαρμογή για τη διασύνδεση εφαρμογών και υπηρεσιών της επιχείρησης. Μπορεί δηλαδή να εγκατασταθεί ως “μεταφραστής” άλλων συστημάτων, όπως είναι το myData και το eshop σας. Μία από τις πιο βασικές γέφυρες διασύνδεσης, είναι η διασύνδεση mydata με shopify, opencart, prestashop, woocommerce ή οποιοδήποτε άλλη πλατφόρμα eshop χρησιμοποιεί η επιχείρησή σας.

Οι διασυνδέσεις εφαρμογών ή όπως αλλιώς λέγονται γέφυρες προγραμμάτων, λειτουργούν ώστε να υπάρχει αυτόματη και απρόσκοπτη μετάδοση δεδομένων μεταξύ δύο συστημάτων. Επειδή όμως αρκετές φορές αυτό είναι αδύνατο να γίνει απευθείας, λόγω ιδιαιτεροτήτων των συνδεδεόμενων συστημάτων, η λύση παρέχεται μέσω της πλατφόρμας μας, χωρίς όμως τη χρήση της πλατφόρμας ως νέο μέσο διαχείρισης της επιχείρησης.